(Chinhphu.vn) - Ngày 24/6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND nhiệm kỳ mới. Ảnh: Báo Quảng Bình
Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021 của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐND, UBND nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Trương An Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

Các ông Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Tiến Dũng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã bầu thành viên UBND tỉnh khóa XVII gồm 19 người; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 người.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Anh Hà

Từ khóa: bầu cử , HĐND , UBND , Quảng Bình , Hà Nội , nhân sự , chủ chốt