(Chinhphu.vn) - Ngày 21/11, Tỉnh ủy Quảng Bình đã làm việc với Sở Nội vụ về tình hình sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, công tác tinh giảm biên chế trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP/Lưu Hương
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Tính đến tháng 10/2018, qua rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã giảm được 42 cấp phó, giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập, 8 lãnh đạo cấp trưởng của 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 lãnh đạo cấp phòng; có 5 địa phương trình hồ sơ thẩm định với 71 thôn, bản, tổ dân phố đề nghị sáp nhập, hợp nhất lại thành 35 thôn, bản, tổ dân phố.

Đến nay, đã giảm 1.100 biên chế, bao gồm 94 biên chế công chức, 1.006 biên chế sự nghiệp. Theo kế hoạch, đến năm 2021, toàn tỉnh phải tinh giảm 2.683 biên chế.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giảm biên chế, trước hết là sắp xếp lại các phòng, ban trực thuộc hành chính, giao trách nhiệm cho từng ngành cụ thể và quy định lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng.

“Quá trình triển khai cần theo dõi những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; căn cứ đặc thù từng ngành để điều chỉnh, phân bổ biên chế phù hợp. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các nội dung sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến 2020, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.

Lưu Hương