(Chinhphu.vn) - Chiều 4/4, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh với tên gọi là Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh (gọi tắt là Cơ quan Khối cấp tỉnh).

Cơ quan Khối cấp tỉnh có chức năng là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định của Luật, Pháp lệnh và Điều lệ của từng tổ chức.

Việc thành lập Cơ quan Khối cấp tỉnh nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao; khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, tạo chuyển biển về cơ chế hoạt động nhằm thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn khối, hướng về cơ sở để giải quyết lĩnh vực yếu, địa bàn yếu, địa bàn trọng điểm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm báo chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đây, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong các cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Bám sát cơ sở chính trị, lý luận, thực tiễn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Văn bản số 9787-CV/VPTW ngày 27/2/2015 “về việc đồng ý để Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, Quảng Ninh đã chủ động, tiên phong trong cả nước về thực hiện mô hình Cơ quan Khối cấp huyện và đã đạt kết quả tích cực.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Quảng Ninh tiếp tục mạnh dạn xây dựng Đề án thí điểm mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Việc thành lập Cơ quan Khối cấp tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ninh, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc đề nghị Cơ quan Khối cấp tỉnh cần phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong khối, đặc biệt là chú trọng vai trò, trách nhiệm của trưởng khối; triển khai thực hiện từng bước, làm đến đâu điều chỉnh đến đó để phù hợp với thực tiễn, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Lãnh đạo cấp ủy địa phương trên địa bàn cũng cần chủ động, chỉ đạo chung đối với Cơ quan Khối địa phương triển khai thực hiện thống nhất với Cơ quan Khối cấp tỉnh, góp phần tạo sự thông suốt từ tỉnh đến cơ sở./.

Từ khóa: Quảng Ninh , Bí thư , Nguyễn Văn Đọc , quyết định , thành lập , Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh