(Chinhphu.vn) - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 (khóa VIII).

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các Ban Đảng, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Hội nghị lần này có hai nhiệm vụ quan trọng, đó là thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến vào tờ trình về nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, ngày 15/6, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Đoàn Chủ tịch), Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết liên tịch về quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Đây là kết quả rất có ý nghĩa của công tác Mặt trận trong 6 tháng vừa qua. Sau Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Nghị quyết liên tịch giữa 3 bên là văn bản pháp lý cao nhất và quan trọng nhất để Mặt trận triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian tới.

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các vị trong Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu xem xét và đưa vào chương trình hành động của Mặt trận trong những tháng cuối năm 2017.

Đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động của Mặt trận các cấp, thông qua truyền thông để tuyên dương những gương điển hình trong giám sát, phản biện.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và sớm có thông tri hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Đối với kiến nghị về việc giám sát đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với Mặt trận để giám sát vấn đề này.

Tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhân sự.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên nỗ lực triển khai, trong đó nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng trong đối tượng đặc thù, đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước bảo đảm định kỳ và nâng cao về chất lượng. Mặt trận đã phối hợp triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; hằng tuần tổ chức tổng hợp và xử lý thông tin nhanh phản ánh trên báo chí về chống tham nhũng, lãng phí.

Các hoạt động cao điểm tuyên truyền và vận động đền ơn, đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ được triển khai tích cực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhiều địa phương tổ chức phát động, tập huấn, ký kết phối hợp triển khai đến cơ sở.

Mặt trận các cấp đã từng bước đưa giám sát, phản biện trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. “Sau 3 năm triển khai, cấp Trung ương đã tổ chức được 10 chương trình giám sát có phạm vi toàn quốc; ở cấp tỉnh đã tổ chức 721 cuộc giám sát; cấp huyện là 6.404 cuộc; và ở cấp xã là 49.564 cuộc. Cấp tỉnh tổ chức được 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện 4.043 cuộc; cấp xã 25.834 cuộc”, ông Trần Thanh Mẫn thông tin.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng, từ nay đến cuối năm, công tác Mặt trận tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngọc Quang