(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, năm 2018 tiếp tục là Năm công tác tổ chức cán bộ. Trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phải rất chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân (CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2018 tiếp tục là "Năm công tác tổ chức cán bộ" trong lực lượng CAND. Ảnh MPS

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, chiều 26/12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Cục Tổ chức cán bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) về kết quả công tác trọng tâm năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (TCCB) thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng kết quả công tác trọng tâm năm 2017; phương hướng công tác năm 2018 của Cục TCCB.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Cục TCCB đã tập trung nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiều giải pháp về công tác TCCB trong CAND, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND.

Cục đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động tập trung quyết liệt trong giải quyết công việc, hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đề ra.

Năm 2017, Cục TCCB đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiều công việc lớn, đột xuất, thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác TCCB của lực lượng CAND, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Năm 2018, Cục sẽ tập trung cao nhất để tham mưu, đề xuất hoàn thành Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Đề án 106) và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích của Cục TCCB đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của công tác TCCB trong các hoạt động của lực lượng CAND.

Bộ trưởng khẳng định, năm 2017 là “Năm TCCB”, Cục TCCB đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu rất tốt cho Bộ về công tác TCCB trong toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, TCCB là công tác rất trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương; cần nhận thức rõ công tác TCCB là công tác của Đảng, phải coi công tác cán bộ là quyết định thắng lợi của mọi kế hoạch công tác của lực lượng CAND.

Trong đó, việc đánh giá, bố trí cán bộ là rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải nâng cao nhận thức công tác TCCB không chỉ là công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ mà còn nhiều mặt công tác khác như chính sách, bố trí cán bộ, bảo vệ, quản lý cán bộ...

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, năm 2018 tiếp tục là Năm công tác TCCB; trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phải rất chú trọng đến công tác TCCB trong CAND;...

Bộ trưởng nhấn mạnh, trọng tâm là việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 106 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đồng thời, phải rà soát, tính toán lại việc quy hoạch cán bộ ngay từ quý I/2018, gắn với chính sách cán bộ trong CAND,  tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã lắng nghe và giải đáp một số vấn đề về công tác TCCB mà các đại biểu nêu ra để công tác TCCB trong CAND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.