(Chinhphu.vn) – Ngày 15/6, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Quyết định số 818/QĐ/TTg ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm có thời hạn cho ông Phạm Đức Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Ảnh: VGP/Minh Tuấn

Tại buổi lễ công bố, ông Phạm Đức Long chia sẻ: "Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ TT&TT và tập thể cán bộ đảng viên, người lao động của VNPT. Tôi ý thức được rằng bản thân phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi bản thân, tận tâm tận lực lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng Đảng bộ VNPT tiếp tục trong sạch vững mạnh, VNPT tiếp tục là doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực viễn thông và là doanh nghiệp trụ cột trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia".

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo VNPT qua các thời kỳ, đồng thời dẫn dắt để VNPT thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, trong đó trọng tâm là các vấn đề sau:

Thứ nhất là chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quốc gia, tiên phong trong việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đúng với tinh thần Make in Việt Nam và chỉ thị 01 ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thứ hai là VNPT trở thành doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chương trình chuyển đổi số quốc gia bám sát tinh thần Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2919 của Bộ Chính trị về việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, và Quyết định số 749 ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Thứ ba, xây dựng mô hình vận hành linh hoạt: Tổ chức lại, hoàn thiện, điều chỉnh mô hình phù hợp với những thay đổi về hình thức và nội dung hoạt động của một tập đoàn lớn về công nghệ trong xu thế chung, với những mô hình mới, mang tính mở, linh hoạt và huy động được tối đa các nguồn lực của VNPT một cách có hiệu quả nhất.

Thứ tư, duy trì và phát huy văn hoá VNPT, nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt là những giá trị cốt lõi quan trọng như văn hóa sáng tạo, khuyến khích sáng tạo không giới hạn và chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình văn hóa thích ứng, luôn đổi mới tư duy và hành động...

Thứ năm là cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách bền vững, để có điều kiện đảm bảo vững chắc việc làm, cải thiện thu nhập cho các thành viên ở mức tốt trong mặt bằng chung của xã hội, đóng góp tích cực hơn vào công tác an sinh xã hội, tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng, xây dựng đất nước.

Bên cạnh việc triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trên thì VNPT cũng sẽ thực hiện đồng bộ 4 đột phá gồm: Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đột phá về cơ chế, chính sách, đột phá về phát triển hạ tầng mạng, hạ tầng số với công nghệ hiện đại, cấu trúc linh hoạt, từng bước hội tụ hạ tầng IDC và CSDL, đạt chuẩn quốc tế hướng đến kết nối thông minh và thực hiện chuyển đổi số và đột phá về công nghệ thông qua việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu mạnh, sử dụng hiệu quả quỹ khoa học công nghệ, hình thành các phòng Lab phát triển các nền tảng công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo, 5G, điện toán đám mây, bigdata...

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đánh giá ông Phạm Đức Long đã được tôi rèn từ thực tiễn, đi lên từ cơ sở và đã khẳng định được trình độ quản lý, bản lĩnh chính trị của mình qua các kết quả thực tế. Với kinh nghiệm đó, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tin tưởng rằng, ông Phạm Đức Long, trên cương vị mới sẽ tạo được sự đoàn kết một lòng trong Hội đồng thành viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn VNPT. Qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Tập đoàn VNPT hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về tài chính, quản trị, cổ phần hóa doanh nghiệp, triển khai mạng 5G… trong các năm tới. 

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng tiến sĩ điện tử viễn thông tại Nhật Bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Tập đoàn VNPT. T

Hiền Minh