(Chinhphu.vn) - Ngày 16/4, tại cuộc họp trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Chuẩn y đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Chuẩn y đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng thực hiện một số công tác nhân sự theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cùng một số công tác nhân sự theo thẩm quyền./. 

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , chuẩn y , nhân sự , Đà Nẵng , Bí thư , Chủ tịch , Trương Quang Nghĩa , Đoàn Xuân Hiếu , Mai Thị Ánh Hồng ,