(Chinhphu.vn) - Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 13/11, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo về công tác của ngành Tòa án trong năm 2018.

Theo đó, năm 2018, hệ thống Tòa án đã có nhiều đổi mới, tích cực thực hiện 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và thu được kết quả tích cực.

Mặc dù số lượng các vụ việc tăng nhiều nhưng hầu hết đều được giải quyết trong thời hạn luật định; chất lượng xét xử cao hơn. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ án lớn, trọng điểm, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Việc áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo, nhất là các bị cáo phạm tội về tham nhũng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều tiến bộ, đã chú trọng việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự. Các Tòa án đã chủ động phối hợp với các Trung tâm quản lý người nghiện tổ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự của các địa phương.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong năm qua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo sửa đổi quy trình xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết; tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra đối với công tác này; tiếp tục ăng cường cán bộ, Thẩm phán cho các Tòa án nhân dân cấp cao và các đơn vị nghiệp vụ của Tòa án nhân dân Tối cao.

Về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, Chánh án nguyễn Hòa Bình cho biết, ngành Tòa án đã sắp xếp các Tòa chuyên trách trong toàn quốc tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống Tòa án; đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong hoạt động của ngành Tòa án năm 2018 như tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt yêu cầu; còn có trường hợp áp dụng pháp luật không đúng, tiến độ giải quyết chậm, thời gian còn kéo dài; Tổ chức bộ máy của các Tòa án còn có những bất cập, chưa hợp lý; vẫn còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức Tòa án có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở nhận thức đươc những tồn tại, hạn chế của ngành, Chánh án Nguyễn Hòa Bình kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa nội dung xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng tại Tòa án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019; Chính phủ, Quốc hội quan tâm bố trí nguồn kinh phí để sớm trang cấp đồng bộ các trang thiết bị cho phòng xét xử của tất cả các Tòa án theo mô hình phòng xét xử mới như quy định của pháp luật.

Xuân Tuyến