(Chinhphu.vn) - Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức Phiên họp lần thứ tư. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp của Tiểu ban. Ảnh: VGP/ Lê Sơn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đại diện Thường trực Tiểu ban báo cáo kết quả các mặt công tác trọng tâm đã triển khai, trong đó nêu rõ: Từ sau Phiên họp thứ ba đến nay, tình hình an ninh, trật tự liên quan đến đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng nhìn chung được đảm bảo tốt. Các thành viên Tiểu ban và Công an các đơn vị, địa phương đã rất tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. 

Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương đã nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình liên quan đến ANTT đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, kịp thời báo cáo, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng bảo đảm ANTT, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đồng thời, đã tập trung làm tốt công tác rà soát nhân sự, tham mưu giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ ở nhiều đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội. Công tác đấu tranh phản bác, xử lý các thông tin xấu, độc được đẩy mạnh... Bên cạnh đó, các đơn vị tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã chủ động đảm bảo các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị; củng cố và duy trì hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai công tác bảo đảm ANTT Đại hội.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các thành viên Tiểu ban rà soát lại kế hoạch, lịch công tác, phân công nhiệm vụ của Tiểu ban, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các mặt công tác, nhất là các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn theo Phương án đã đề ra. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp, đối sách đấu tranh, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các âm mưu, hoạt động chống phá; tăng cường rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, tham mưu cấp ủy các cấp xử lý các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn, tổ chức đại hội đảng theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước liên quan đến Đại hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết tốt các vụ tranh chấp, tụ tập khiếu kiện đông người. Tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng...

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, mọi công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát lại các phương án, trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện xử lý tốt các tình huống phát sinh; sớm triển khai các phương án kiểm soát an ninh, triển khai lực lượng tham gia công tác bảo đảm ANTT phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra, góp phần vào thành công chung của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lê Sơn