(Chinhphu.vn) - Từ 14h thứ Sáu, ngày 15/11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm: "Để pháp luật đi vào cuộc sống".

Các khách mời tọa đàm.
Năm 2019, tròn 15 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong 15 năm qua, nhiều quyết định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật trên cả nước đã được ban hành để đưa pháp luật vào cuộc sống, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc tiếp thu, nhận thức pháp luật của cán bộ và nhân dân cả nước.

Năm 2019 cũng tròn 6 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đi vào cuộc sống theo tinh thần của Nghị định 28/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Để tổng kết những hoạt động trong phong trào hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019, nhìn lại những kết quả của 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32, cũng như bàn luận về công tác giáo dục, phổ biến pháp luật hiện nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ  tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Để pháp luật đi vào cuộc sống".

Khách mời tọa đàm: Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp); bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và ông Bùi Xuân Phái, Phó Trưởng Bộ môn Lý luận nhà nước và Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tọa đàm sẽ diễn ra vào 4h thứ Sáu, ngày 15/11, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ “chinhphu.vn”.

Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi tới doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 08048113.

Tiến Quân