Trang chủ » Chuyên đề » Phát triển điện lực phía Nam

EVN SPC triển khai hiệu quả chương trình tiết kiệm điện

19:54, 16/08/2017

Sau 5 năm (2011-2016), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai có hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành miền Nam.

EVN SPC: 5 tháng đầu năm sản lượng điện tăng 5,48%

09:08, 08/06/2017

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên địa bàn và sản lượng điện trên hệ thống điện đạt...

EVN SPC: 2 tháng đầu năm, tiết kiệm 195 triệu kWh

06:17, 20/03/2017

Trong 2 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, không điều hòa tiết giảm phụ tải và thực hiện tốt công...

EVNSPC truy thu trên 7,6 tỷ đồng từ vi phạm sử dụng điện

16:29, 04/10/2016

Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra trên 1,6 triệu trường hợp khách hàng sử dụng điện, các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phát hiện trên 700...