(Chinhphu.vn) - Ngày 28/2, tại TPHCM, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Nam và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cho đơn vị này.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNSPC. Ảnh: VGP/Minh Thi.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVN SPC; ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng Giám đốc EVN SPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC; ông Lê Xuân Hải, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự EVN SPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVN SPC; ông Hoàng Văn Tuỳ, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

EVN yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và các thành viên HĐTV của EVN SPC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Nam.

Minh Thi