(Chinhphu.vn) - Ngày 14/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức ký bàn giao lưới điện 110 kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam về trực thuộc các công ty điện lực thành viên của EVN SPC và bàn giao Xí nghiệp Dịch vụ điện lực từ các công ty điện lực thành viên về Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam trực thuộc EVN SPC.

Đây việc thực hiện Nghị quyết 485/NQQ-HĐTV ngày 9/11/2018, Văn bản chỉ đạo số 453/EVN-HĐTV ngày 15/11/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai phương án quản lý vận hành lưới điện 220/110 kV, phương án thành lập Công ty dịch vụ điện lực (DVĐL) tại các Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), miền Trung (EVN CPC), miền Nam (EVN SPC) và Văn bản số 5923/EVN-TCNS ngày 16/11/2018 của EVN về việc giao nhiệm vụ liên quan đến thành lập Công ty DVĐL và phương án quản lý lưới điện 220/110 kV thuộc EVN NPC, EVN CPC, EVN SPC.

Theo chỉ đạo của EVN SPC tại Văn bản số 9088/EVN SPC-TCNS ngày 11/12/2018, Công ty DVĐL miền Nam đã chuyển giao nguyên trạng gồm: Tài sản, vốn, công vụ - dụng cụ, phương tiện và toàn bộ lưới điện 110 kV/220 kV, trong đó tổng số lao động là 1.821 người; lưới điện 110 kV gồm 221 trạm biến áp 110 kV, với 372 máy có tổng dung lượng là 17.866 MVA; tổng chiều dài đường dây 110 kV là 5.700,81 km; lưới điện 220 kV gồm 4 trạm biến áp 220 kV trong đó có một trạm cắt với tổng dung lượng là 750 MVA, tổng chiều dài đường dây 220 kV là 1,17 km.

Đồng thời, các công ty điện lực thành viên chuyển giao Xí nghiệp DVĐL gồm 348 lao động cùng các trang thiết bị, phương tiện, tài sản về Công ty DVĐL miền Nam.

Việc bàn giao lưới điện 110 kV và Xí nghiệp DVĐL giữa Công ty DVĐL miền Nam và các công ty điện lực tỉnh thuộc EVN SPC nhằm thống nhất công tác quản lý, vận hành lưới điện 110 kV/220 kV, qua đó tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn tại các tỉnh phía Nam cũng như thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trong EVN SPC theo Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của EVN.

PV