(Chinhphu.vn) - Hội nghị phổ biến Thỏa thuận về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự là dịp các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các vấn đề chính sách di cư quốc tế, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Ngày 20/8 tới, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM).

Đây là hội nghị đầu tiên mà Bộ Ngoại giao triển khai trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về Thỏa thuận GCM trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ biến nội dung của Thỏa thuận GCM đến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan.

Tháng 12/2018, Việt Nam đã thông qua Thỏa thuận GCM và hiện nay đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai Thỏa thuận này phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam.

Tại hội nghị, các chuyên gia về di cư quốc tế của Bộ Ngoại giao và IOM sẽ giới thiệu về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, quá trình Việt Nam tham gia, đàm phán, thông qua Thỏa thuận, các mục tiêu của Thỏa thuận và việc triển khai tại Việt Nam cũng như ở cấp độ toàn cầu.

Thông qua hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức liên quan sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề di cư quốc tế, nội dung của Thỏa thuận cũng như mối liên hệ giữa di cư với các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của LHQ vì sự phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để các cơ quan liên quan cùng nhau rà soát, đánh giá các vấn đề chính sách di cư quốc tế để từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận GCM phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan của LHQ về di cư và là đầu mối hỗ trợ các quốc gia triển khai Thỏa thuận GCM, IOM sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này nhằm hoàn thiện chính sách quản lý di cư hiệu quả, thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, phòng chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 (BNG)