(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tổ chức ngày 12/12 tại Hà Nội, Bộ Y tế đưa ra đề xuất thành lập cơ quan giám định bảo hiểm y tế (BHYT) độc lập, tách khỏi cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay.

Bộ Y tế đang đề xuất tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Theo đó, nội dung, cách thức, quy trình, tiêu chí nhận định kết quả, tiêu chuẩn giám viên sẽ do Bộ Y tế ban hành hoặc giữ như hiện nay nhưng Bộ Y tế quy định nội dung, cách thức giám định, tiêu chí nhận định kết quả, tiêu chuẩn giám định viên.

Bộ Y tế cũng đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn quốc gia, quy định cụ thể về số lượng thành viên, thành phần (đại diện các bên liên quan), quy định nhiệm vụ của Hội đồng. Chính phủ quy định chi tiết quy chế hoạt động của Hội đồng.

Theo ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), việc tổ chức hệ thống giám định BHYT sẽ đảm bảo thực hiện nghiệp vụ giám định một cách minh bạch, khách quan, độc lập, trách nhiệm giải trình; còn tổ chức Hội đồng tư vấn quốc gia sẽ giúp cơ quan quản lý triển khai Luật BHYT đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận, phù hợp thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế cho biết, Bộ sẽ bổ sung quyền lợi BHYT cho người tham gia như sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Hiện nay, quyền lợi này chưa được BHYT chi trả.  

Bộ cũng đề xuất cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động là cơ sở cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT, không quy định phải thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật BHYT, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt trên 88% dân số. Đặc biệt, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo do liên tục có sự điều chỉnh về danh mục, điều kiện, tỉ lệ thuốc, vật tư y tế, danh mục dịch vụ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân..

Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng, lợi dụng chính sách BHYT vẫn tồn tại. Một số hình thức lạm dụng dịch vụ y tế như  áp giá thanh toán dịch vụ kỹ thuật, thống kê tổng hợp các chi phí sai quy định như thống kê trùng các dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, hóa chất đã có trong cơ cấu giá; chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm cận lâm sàng, X-quang, thăm dò chức năng) quá mức cần thiết, không phù hợp với tình trạng bệnh; chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú khi tình trạng bệnh không cần thiết phải điều trị nội trú hoặc kéo dài ngày điều trị nội trú. Thậm chí thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng cho các dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định của pháp luật. Có trường hợp yêu cầu người bệnh phải tự chi trả chi phí thuốc đã có trong danh mục BHYT nhưng đơn vị không cung cấp được do công tác đấu thầu, mua sắm.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết, việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật y tế không đảm bảo tính pháp lý. Cụ thể, người thực hiện chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề không đúng phạm vi chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Thúy Hà