(Chinhphu.vn) - Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Bộ tiêu chí này nhằm hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm.


Các bệnh viện sẽ tự đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, nhập điểm trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http//covid19.chatluongbenhvien.vn. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Bên cạnh đó, hiện nay, ngoài phòng chống dịch COVID-19, các bệnh viện cũng phải thực hiện công tác phòng chống bệnh bạch hầu, tay chân miệng, sốt xuất huyết... Vì vậy, các bệnh viện càng cần phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí này, tổng hợp kết quả tự đánh giá của các bệnh viện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ tiêu chí có 37 tiêu chí, được chia làm 8 chương. Điểm tối đa 150 điểm. Mỗi tiểu mục được chấm là đạt hoặc không đạt. Mỗi tiểu mục nếu đạt sẽ được chấm 1 điểm, riêng 2 tiểu mục được chấm 2 điểm. Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục. Khi không có tiểu mục nào được điểm thì điểm của tiêu chí bằng 0.

Bộ Tiêu chí phân ra 3 loại bệnh viện gồm: bệnh viện an toàn sẽ có tổng điểm đạt ≥ 75% điểm tối đa và không có tiêu chí  sao (*) nào nào ở mức 0 điểm; bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ ≥ 50% đến < 75% điểm tối đa và không có tiêu chí sao (*) nào ở mức 0 điểm; bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt < 50% hoặc bất kỳ tiêu chí sao (*) nào 0 điểm.

Các bệnh viện sẽ tự đánh giá và nhập điểm trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http//covid19.chatluongbenhvien.vn

Trong quá trình thực hiện tự đánh giá, nếu có ý kiến góp ý, đề xuất về nội dung, quy trình thực hiện đánh giá và những vấn đề liên quan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện gửi ý kiến về cho Cục trên phần mềm trực tuyến. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung cũng như phương pháp đánh giá, góp phần tăng cường ý nghĩa thực tiễn của hoạt động này.

Hiền Minh