(Chinhphu.vn) - Hiện nay, tại các bệnh viện (BV), có khoảng hơn 30 dịch vụ thuê khoán từ bên ngoài được sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện và quản lý tại mỗi BV khác nhau, tùy vào nhu cầu của người bệnh, điều kiện BV tại các địa phương…, dẫn tới tình trạng tiêu cực, tranh giành người bệnh, cò ép giá...

Tại hội nghị về vấn đề quản lý các dịch vụ thuê khoán ngoài bệnh viện lần đầu tiên được Bộ Y tế tổ chức ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra các dịch vụ thuê khoán từ bên ngoài BV không thuộc dịch vụ chuyên môn, nhưng nếu thuê khoán từ bên ngoài sẽ chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn với chi phí hợp lý hơn và người bệnh sẽ hài lòng hơn. Đó là các dịch vụ như vệ sĩ, bảo vệ, trông giữ xe, ăn uống/dinh dưỡng, taxi, xe cấp cứu, xe vận chuyển người bệnh tử vong, căng tin, vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển xử lý chất thải, nhà tang lễ, xe tang…

Các dịch vụ này đang được mỗi BV thực hiện theo các cách khác nhau. Trong đó, có không ít BV còn chưa quan tâm chú ý đến việc quản lý các dịch vụ này, một số BV còn chưa thực hiện tốt, thiếu kiểm soát chất lượng dịch vụ thuê khoán, thậm chí quá trình lựa chọn dịch vụ và giá dịch vụ không được công khai, minh bạch, một số BV còn độc quyền cung cấp dịch vụ, gây phiền hà, tiêu cực và làm khổ người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.

Mới đây nhất, sự việc nhân viên bảo vệ tại BV Nhi Trung ương ngăn cản xe cứu thương từ ngoài vào đón bệnh nhân cho thấy, mặc dù dịch vụ thuê khoán là do đơn vị bên ngoài cung cấp nhưng khi sự cố xảy ra, hình ảnh, uy tín của BV và ngành y tế sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, BV không thể "khoán trắng" mà thiếu quan tâm, chú ý đến chất lượng do các đơn vị cung ứng dịch vụ, Bộ trưởng Y tế lưu ý.

Để những dịch vụ thuê khoán thực sự phục vụ quyền lợi và làm hài lòng người bệnh, rất cần phải bảo đảm các tiêu chí giá cả hợp lý, minh bạch và sự chuyên nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo tiêu chuẩn các loại hình dịch vụ thuê khoán bên ngoài vào BV để xin ý kiến đóng góp của các BV trước khi Bộ ban hành.

Đặc biệt, sau khi ban hành quy chế này, Bộ Y tế sẽ yêu cầu các cơ sở y tế gắn việc đánh giá chất lượng các dịch vụ thuê khoán ngoài BV với đánh giá chất lượng BV, coi đây là một tiêu chí đánh giá chất lượng BV.

Thực tế hiện nay, chỉ có các BV tuyến cuối, BV Trung ương, một số BV tuyến tỉnh mới thực hiện thuê khoán các dịch vụ bên ngoài như bảo vệ, căng tin, trông giữ xe, nhà tang lễ… còn hầu hết các BV khác vẫn đang “tự cấp” các dịch vụ này từ chính nhân viên của BV do số lượng bệnh nhân và nhu cầu của bệnh nhân chưa nhiều hoặc do điều kiện tại mỗi địa phương còn khác nhau.

Thúy Hà