(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý Dược vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc và hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, qua tổng hợp dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, đến nay mới chỉ có 68,93% cơ sở được cấp tài khoản thực hiện liên thông dữ liệu với Hệ thống (nhà thuốc đạt 80,55%), trong đó, một số địa phương có tỉ lệ liên thông rất thấp, như: Tỉnh Quảng Nam đạt 13,97% (nhà thuốc đạt 11,81%), tỉnh Đắk Lắk đạt 17,14% (nhà thuốc đạt 61,53%), tỉnh Gia Lai đạt 21,62% (nhà thuốc đạt 39,67%).

Bên cạnh đó, hầu hết các địa phương còn một số tồn tại chủ yếu như sau: Số liệu về tài khoản liên thông kết nối trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia còn trùng lặp và chưa chính xác, trong đó vẫn còn có tình trạng 1 cơ sở bán lẻ thuốc có nhiều hơn 1 tài khoản liên thông kết nối; loại hình kinh doanh được cấp tài khoản liên thông không đúng với loại hình cơ sở bán lẻ đã đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Có hiện tượng cơ sở bán lẻ thuốc nhập sai hoặc cố tình nhập sai số liệu về xuất nhập tồn và hạn dùng của thuốc để liên thông lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Một số đơn vị cung cấp phần mềm có tính năng hỗ trợ cơ sở bán lẻ thuốc lựa chọn dữ liệu để cập nhật liên thông lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia trong khi dữ liệu đã nhập đầy đủ trên phần mềm dẫn đến dữ liệu liên thông từ các cơ sở bán lẻ thuốc lên Hệ thống không đầy đủ và không trùng khớp giữa hệ thống phần mềm của cơ sở bán lẻ thuốc và số liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Ngày 14/2/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 412/QĐ-BYT về ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (Quy chế số 412) nhằm tăng cường quản lý kết nối liên thông cũng như xác định rõ quyền và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Thường xuyên truy cập vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Để triển khai thực hiện Quy chế được thống nhất, đồng bộ ở các địa phương và tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc cũng như khắc phục các tồn tại, Cục Quản lý Dược vừa đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố việc triển khai Hệ thống và Quy chế số 412 trên địa bàn; thông báo, phổ biến cho các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này.

Đồng thời, thường xuyên truy cập vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, kịp thời phát hiện các trường hợp thuốc hết hạn, thuốc phải thu hồi bắt buộc trên địa bàn để có các biện pháp xử lý. Thực hiện thông báo và khóa các tài khoản liên thông đã cấp cho các cơ sở không thực hiện liên thông (không phát sinh số liệu) trong thời gian 3 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Quy chế số 412.

Rà soát lại toàn bộ tài khoản liên thông đã cấp cho các cơ sở bán lẻ trên địa bàn, xóa bỏ tài khoản đã cấp trùng cho cùng một đối tượng để đảm bảo mỗi cơ sở chỉ có một tài khoản duy nhất; cập nhật lại theo đúng các loại hình và phạm vi kinh doanh đã được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành tại địa phương: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện kê đơn, mua bán thuốc kê đơn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tập trung xử lý đối với các cơ sở cung ứng thuốc đã kết nối liên thông nhưng chưa cập nhập dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia hoặc cập nhật không đầy đủ, các dữ liệu không thống nhất, trùng khớp với dữ liệu trên Hệ thống cơ sơ dữ liệu Dược Quốc gia. Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc đối với quầy thuốc (theo quy định bắt buộc thực hiện từ 01/01/2020), tiến tới triển khai đối với tủ thuốc trạm y tế xã (theo quy định bắt buộc thực hiện từ 01/01/2021)…

Chỉ đạo các Phòng Y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn: Tiếp tục tổ chức, triển khai, phổ biến, tập huấn đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dược, quy định về việc kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn thuốc trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền về việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh, người dân trên địa bàn, nhất là việc mua, sử dụng thuốc theo đơn; chú trọng việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở cũng như nâng cao nhận thức của người dân về việc mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc.

Yêu cầu các cơ sơ cung ứng phần mềm trên địa bàn: Phối hợp với cơ sở bán lẻ thuốc để hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc, hoặc những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kết nối liên thông; thực hiện nghiêm túc Quy chế số 412 và đảm bảo dữ liệu liên thông đầy đủ, chính xác khi cơ sở bán lẻ thuốc nhập dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

VD