(Chinhphu.vn) – Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu tổng quát gồm: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 

Ảnh minh họa

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình cho biết, sau 10 năm đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định trong, xu hướng sinh hai con ở Việt Nam là phổ biến. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt; tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh; tầm vóc, thể lực người Việt Nam từng bước được cải thiện…

Tuy nhiên, hiện tại, công tác dân số cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: mức sinh giữa các vùng có chênh lệch lớn, xu thế mức sinh giảm xuống quá thấp đã xuất hiện ở nhiều khu vực, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, già hóa dân số cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh, các giải pháp thích ứng chưa được triển khai kịp thời…

Ngay trong năm 2019, nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành như kế hoạch đặt ra như tuổi thọ trung bình và tỷ số giới tính khi sinh chưa đạt mục tiêu, tỷ lệ trẻ được sàng lọc sơ sinh đạt 40%, mặc dù tăng 20% so với năm 2018 nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra là 70%...

Trước những khó khăn trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể là hoàn thành các đề án trong chương trình hành động của Chính phủ, đặc biệt là các đề án cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 21, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đưa Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến căn bản trong công tác này trong thời gian tới.

Đồng thời chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ về dân số trong tình hình mới đối với các địa phương nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu về dân số theo kế hoạch đề ra hàng năm, theo giai đoạn và đến năm 2030.

Trước đó, ngày 22/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đó.

Hiền Minh