Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Hướng dẫn xác định hình thức quản lý dự án

11:02, 09/10/2019

Đối với trường hợp báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được UBND thị xã quyết định về hình thức quản lý dự án thì chủ đầu tư căn cứ để thực hiện. Đây là trường hợp...

Có tính thuế GTGT chi phí quản lý dự án?

07:02, 12/03/2019

Trường hợp Ban quản lý dự án khu vực có các khoản thu hợp pháp khác mà các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao nhiệm vụ quản lý,...

Ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án vào thời điểm nào?

10:02, 24/10/2018

Chủ đầu tư có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực...

Sửa quy định về sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án

17:18, 20/09/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của...

Thẩm quyền ký thanh, quyết toán công trình

09:02, 31/07/2018

Ông Đào Đức Độ (Thanh Hóa) hỏi: Khi thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa ban quản lý dự án huyện với UBND xã thì việc ký thanh toán, quyết toán xây lắp cho...

Có được ủy thác quản lý dự án Chương trình 135?

08:02, 24/06/2018

Ông Nguyễn Thành Trung (Hòa Bình) hỏi: Dự án sử dụng vốn Chương trình 135 giao xã làm chủ đầu tư, quản lý dự án, nhưng cán bộ xã không có trình độ chuyên môn, chuyên ngành để...

Có được vừa quản lý dự án vừa giám sát thi công?

08:02, 25/06/2018

Trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với chủ đầu tư thì không thực hiện việc giám sát thi công...

Dự án dưới 15 tỷ không phải ký hợp đồng ủy thác quản lý

14:02, 20/04/2018

Với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, việc chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Ban quản lý dự án chuyên ngành có đủ điều...

Bộ Xây dựng: Triển khai các quyết định về tổ chức, nhân sự

10:35, 08/03/2018

Ngày 7/3, Bộ Xây dựng đã tổ chức ra mắt Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) chuyên ngành và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ban.

Chủ đầu tư được làm một phần việc trước khi ủy thác QLDA?

08:02, 20/12/2017

Trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện một phần công việc quản lý dự án thì cần thỏa thuận với ban quản lý dự án thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án để làm...