Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Báo chí phải vào cuộc bác bỏ thông tin sai trái

17:26, 30/12/2014

Các cơ quan báo chí phải thông tin đúng sự thật để người dân hiểu. Các nhà mạng phải có trách nhiệm, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên lợi ích doanh nghiệp.

An toàn thông tin chưa được quan tâm đúng mức

17:15, 04/12/2014

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng tại hội thảo quốc tế “An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia”, ngày 4/12.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

11:47, 05/02/2014

Cùng với sự phổ cập Internet ngày càng rộng rãi, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Đây là một trong những nhiệm vụ...

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

08:11, 18/10/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.