Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Bám sát nhiệm vụ của MTTQ để tư vấn cho đúng

13:56, 16/09/2014

Các Hội đồng tư vấn cần trao đổi thông tin kịp thời, bám sát nhiệm vụ của MTTQ để tư vấn cho đúng, cho trúng vấn đề. MTTQ Việt Nam cam kết chậm nhất 1 tháng một lần...

Thực hiện thủ tục về đất đai: Giảm số “cửa”, số dấu

06:55, 12/09/2014

Bộ thủ tục hành chính (TTHC) đất đai vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) công bố được thiết kế theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện cũng như bãi bỏ một số TTHC không...

Thực hiện thủ tục về đất đai: Giảm số “cửa”, số dấu

14:54, 11/09/2014

Bộ thủ tục hành chính (TTHC) đất đai vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố được thiết kế theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện cũng như bãi bỏ một số TTHC không cần...

Cần sửa mức thuế nhập khẩu thực phẩm bổ sung

05:26, 11/09/2014

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) xem xét sửa đổi mức thuế NK ưu đãi của 2 dòng hàng Protein cô đặc và thực phẩm bổ sung.

Lấy ý kiến chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam

12:13, 22/08/2014

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu, thành phần của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động...

Phát triển đánh bắt xa bờ: Làm chắc để bảo đảm thành công

15:44, 22/08/2014

Nghị định 67 là chính sách vừa kế thừa thành quả của các chính sách cũ, đồng thời bổ sung những giải pháp căn cơ, tổ chức lại hoạt động nghề cá, hướng tới đánh bắt xa bờ,...

Hướng dẫn cấp bù lãi suất thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản

15:20, 22/08/2014

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Triển khai Nghị định 67 về phát triển thủy sản

08:55, 22/08/2014

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản là chính sách có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành thủy sản, đặc biệt là với nghề đánh bắt thủy sản...

Nâng cao chất lượng VBQPPL cần vai trò của doanh nghiệp

18:05, 20/08/2014

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần hướng tới nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, nhất là tại các địa phương trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp...

Nâng cao chất lượng VBQPPL cần vai trò của doanh nghiệp

18:05, 20/08/2014

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần hướng tới nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, nhất là tại các địa phương trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp...