Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

VPTƯ đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo cấp cao

15:45, 13/01/2015

Văn phòng Trung ương cần làm tốt công tác tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã...

Thông báo Hội nghị Trung ương 10

18:25, 12/01/2015

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 10 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19:24, 12/01/2015

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hội nghị Trung ương 10 thành công tốt đẹp

20:30, 12/01/2015

Sau 8 ngày làm việc liên tục, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/1.

Trung ương họp phiên bế mạc

17:16, 12/01/2015

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ...

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 10

17:52, 09/01/2015

Sáng 9/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5...

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 10

17:13, 08/01/2015

Cả ngày 8/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận (buổi sáng tại tổ, buổi chiều tại hội trường) về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh...

Trung ương thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị

19:50, 07/01/2015

Hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

09:00, 07/01/2015

Sáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ X của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17:08, 05/01/2015

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.