Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Hình mẫu của thế giới về điện khí hóa nông thôn

09:13, 27/04/2014

Điện khí hóa nông thôn là một chương trình mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc phát triển KTXH và chỉ sau 15 năm thực hiện, Việt Nam được quốc tế đánh giá...

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả CCHC

15:08, 17/04/2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong công tác CCHC, phải thực hiện đồng bộ cả về thể chế, bộ máy, thủ tục, dịch vụ công, đạo đức công vụ. Cần coi đây là nhiệm vụ...

Bình Dương cần rà soát lại chương trình CCHC

19:38, 14/04/2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Bình Dương phải rà soát lại chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), cải cách công chức, công vụ và thể chế, đào tạo nâng cao năng...