(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến hết tháng 7/2017 đã có trên 2,1 triệu hội viên nông dân được vay vốn chính sách mức vay bình quân 24,49 triệu đồng/hộ. Tổng dư nợ trên 52.850 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,38%.

Cùng với đó, tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt tỷ lệ 99,85% số tổ, với số dư tiền gửi trên 1.826 tỷ đồng, tăng 206,35 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Nguyễn Văn Lý cho biết, hiện nay dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể chiếm 98,53% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội; trong đó dư nợ do Hội Nông dân quản lý chiếm 32,23%, với số khách hàng chiếm trên 32,37%.

Thông qua hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị-xã hội, Hội Nông dân đã góp phần đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, qua đó thực hiện tốt việc trả nợ gốc, lãi, tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 95%.

Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng khẳng định, thông qua hoạt động ủy thác vốn tín dụng chính sách, hàng triệu nông dân là những người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, vai trò, vị thế của các cấp Hội Nông dân ngày càng nâng cao thông qua việc tập hợp, thu hút các hội viên tham gia các phong trào của Hội.

PN