Trang chủ » Kinh tế » Tài chính

19:14, 20/08/2019

Tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy Fintech phát triển

Những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) đã làm thay đổi diện mạo hệ thống tài chính, ngân hàng, tạo thuận tiện cho các giao dịch kinh doanh và tiêu dùng. Tuy nhiên, chính sách quản lý đối với lĩnh vực Fintech vẫn còn bất cập.

Công bố 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2016

10:50, 06/07/2016

Ngày 6/7, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2016.

Quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

15:41, 05/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước...

Bãi bỏ hàng loạt 'giấy phép con' trong lĩnh vực ngân hàng

09:11, 05/07/2016

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành 14 thông tư, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng ngay trước khi Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 có...

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn tài chính

15:51, 04/07/2016

Từ ngày 05/8/2016, việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên...

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

12:21, 04/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại...

Hướng dẫn quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

09:25, 04/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Hỗ trợ mạnh doanh nghiệp nhưng siết chặt chi ngân sách

09:05, 03/07/2016

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết trong 6 tháng cuối năm Bộ sẽ triển khai quyết liệt việc cải cách thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện...

Nâng hạn mức rút tiền tại ATM

18:50, 02/07/2016

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng.

Quy định việc TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp

17:32, 01/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thay đổi thời hạn hoạt động của 2 ngân hàng nước ngoài

16:09, 30/06/2016

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều II Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 26/NH-GP ngày 03/07/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho...