(Chinhphu.vn) - Những kết quả đạt được của Bảo hiểm tiền gửi năm 2018 đã đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành ngân hàng, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, của thị trường đối với sự ổn định tiền tệ và tín dụng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của BHTGVN trong việc thực thi chính sách BHTG và một số nhiệm vụ được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó, nổi bật là việc BHTGVN đã chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các tỉnh và chính quyền địa phương khu vực đang có diễn biến phức tạp trong hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, xây dựng phương án, đề xuất với NHNN các biện pháp xử lý, đồng thời cử cán bộ tham gia các Tổ công tác theo chỉ đạo của NHNN.

Bên cạnh đó, BHTGVN tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội nghị quốc tế của Hiệp hội BHTG khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC) 2018 tại Hà Nội. BHTGVN đã hoàn thành Dự án FSMIMS, triển khai có hiệu quả trong toàn hệ thống. Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, BHTGVN sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, đoàn kết nhất trí để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao kết quả năm 2018 của BHTGVN trên các mặt hoạt động: Hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý; nhiệm vụ giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ; hợp tác quốc tế… Đặc biệt, BHTGVN đã phát huy vị thế của tổ chức trong duy trì sự an toàn phát triển và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD, nhất là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Những kết quả đạt được của BHTGVN đã đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành, giúp củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các TCTD, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, của thị trường đối với sự ổn định của tiền tệ và tín dụng.

Nhất trí với 18 nhóm nhiệm vụ năm 2019 BHTGVN đề ra, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu BHTGVN tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2019 cũng như thời gian tới, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền. Phó Thống đốc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai trong năm 2019, trong đó, BHTGVN tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHTG, đặc biệt là các quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

BHTGVN tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu, xử lý các TCTD nói chung và quỹ tín dụng nhân dân nói riêng theo chỉ đạo của NHNN, đặc biệt là Chỉ thị 06 ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN với một số nội dung trọng tâm: Tăng cường vai trò BHTG trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. “Thời gian qua, BHTGVN đã tham gia rất trách nhiệm và NHNN thực sự yên tâm với những ý kiến tham mưu, tư vấn của BHTGVN”, Phó Thống đốc nhận định.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường tuyên truyền chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và thành viên của QTDND; đồng thời để người dân yên tâm, tin tưởng hơn nữa vào chính sách BHTG và hoạt động ngân hàng. Phát huy vai trò giám sát, cảnh báo an toàn hoạt động đối với QTDND cũng như toàn hệ thống các TCTD, nhất là an toàn tiền gửi.

BHTGVN hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ; tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Trong việc xây dựng Chiến lược, cần có tầm nhìn dài hạn để “dẫn dắt” hoạt động BHTG trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng của Thống đốc NHNN cho 13 cá nhân thuộc BHTGVN đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2015-2017; Bằng khen của Thống đốc NHNN cho 13 tập thể và 28 cá nhân thuộc hệ thống BHTGVN với thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2016-2017.

PV