(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố cảnh báo dấu hiệu vi phạm quy định hàng hóa nhập khẩu có điều kiện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát.

Ảnh minh họa

Cụ thể, qua công tác kiểm tra và xử lý thông tin trong toàn Ngành, Tổng cục Hải quan nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp nhập khẩu, mặt hàng khai báo là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung… dùng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.

Khi nhập khẩu những mặt hàng này phải có “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 hoặc kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình làm thủ tục doanh nghiệp chỉ xuất trình, nộp cho cơ quan Hải quan “Bản tự công bố sản phẩm” để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và rà soát mặt hàng nhập khẩu có khai báo là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung… dùng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi để xử lý theo đúng quy định.

NL