(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt với các nội dung sau: (i) Tổng mệnh giá phát hành tối đa 3.000 tỷ đổng; (ii) Tên gọi trái phiếu, kỳ hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 ngày 18/6/2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; (iii) Lãi suất trái phiếu do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của NHNN Việt Nam trong từng thời kỳ và phải tuân thủ quy định tại Luật chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán; (iv) Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phát hành trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam

NHNN cũng có Quyết định số 1670/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

Theo đó, NHNN chấp thuận sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài số 117/GP-NHNN ngày 24/4/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam như sau: “3. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (ba trăm năm mươi tỷ đồng). Trong đó: Công ty tài chính KDB góp 285.773.840.623 đồng; Công ty Mizuho Leasing Company, Limited góp 64.226.159.377 đồng”.

Đồng thời, NHNN chấp thuận sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Giấy phép số 117/GP-NHNN ngày 24/4/2008 như sau: “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam được thành lập dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng và do các pháp nhân nước ngoài góp vốn, bao gồm: (a) Công ty tài chính KDB (Hàn Quốc), có trụ sở chính tại 30, Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc; (b) Công ty Mizuho Leasing Company, Limited, có trụ sở chính tại 2-6 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản”.

Công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng.

Vũ Phương Nhi