(Chinhphu.vn) - Năm 2019, Cục Thuế Bình Định đã chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách có hiệu quả. Đến nay, toàn đơn vị thu ngân sách đạt 12.630 tỷ đồng, bằng 185,6% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 51,9% (so với thực hiện năm 2018).

Ảnh minh họa

Theo Cục Thuế Bình Định, lũy kế đến nay, tổng thu nội địa đạt 12.630 tỷ đồng, bằng 185,6% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 51,9%. Trong đó, có 15/16 khoản thu đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán năm là: thu tiền sử dụng đất đạt 452%; thu tiền thuê đất đạt 168,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 137,2%; thu lệ phí trước bạ đạt 127,8%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 116,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 116,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113,3%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 100%...

Có được kết quả trên, đại diện Cục Thuế Bình Định cho rằng, là do đơn vị đã tập trung rà soát, đánh giá khả năng thực hiện thu trên từng địa bàn, từng khoản thu để khai thác tăng thu; chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền giao dự toán và mức phấn đấu cụ thể cho các đơn vị bám sát thực hiện.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu, năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được Cục Thuế Bình Định thực hiện đảm bảo tiến độ và có hiệu quả. Cụ thể, năm 2019, Cục Thuế Bình Định đã hoàn thành kế hoạch thanh tra và ra kết luận thanh tra 50 DN, bằng 100% kế hoạch. Qua kết quả thanh tra, cơ quan thuế đã quyết định truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế sau thanh tra là 15,3 tỷ đồng; giảm lỗ 22,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,9 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Bình Định cũng đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra 832 DN, đạt 99,6% kế hoạch, đã thực hiện kết luận 776 DN. Kết quả xử lý về thuế sau kiểm tra là 66,4 tỷ đồng; giảm lỗ 81,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,9 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách 42,7 tỷ đồng.

VT