(Chinhphu.vn) - Cục Thuế Long An cho biết, lũy kế đến 31/10/2019, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 11.730 tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 100,4% dự toán UBND tỉnh giao.

Ảnh minh họa

Theo Cục Thuế Long An, năm 2019, đơn vị được Bộ Tài chính giao dự toán thu đạt 11.625 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán thu đạt 11.685 tỷ đồng; dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao thu đạt 12.465 tỷ đồng, tăng 7,2% so với dự toán ban đầu. Lũy kế đến 31/10, tổng thu nội địa cơ quan thuế thực hiện đạt 11.730 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 100,4% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 94,1% dự toán phấn đấu, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.

Với kết quả trên, Cục Thuế Long An đã “về đích” trước hai tháng so với dự toán pháp lệnh giao. Tính đến nay, trên địa bàn có 6/16 khoản thu đơn vị thực hiện vượt dự toán là: thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 103% dự toán; thu tiền thuê đất đạt 173,8% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 176,4% dự toán; thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đạt 108,8% dự toán; thu khác ngân sách đạt 134,5% dự toán…

Một số chi cục thuế có số thu vượt dự toán là Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thu đạt 969 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán tỉnh giao, đạt 108,7% dự toán huyện giao. Hai tháng cuối năm, Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ đặt mục tiêu thu đạt 200 tỷ đồng, lũy kế cả năm thu đạt 1.169 tỷ đồng, vượt 40% so với dự toán được giao.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Long An còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tính đến nay, 99% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế qua mạng; 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Chia sẻ về mục tiêu nhiệm vụ công tác thuế hai tháng cuối năm, đại diện Cục Thuế Long An cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Cục Thuế Long An quyết tâm thu đạt dự toán phấn đấu UBND tỉnh đã giao, đồng thời đơn vị đặt mục tiêu thu đạt 13.540 tỷ đồng, tăng 16,5% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 15,9% so với dự toán UBND tỉnh giao và tăng 8,6% so với dự toán phấn đấu được giao.

Để đạt được mục tiêu thu vượt 16,5% so với dự toán được giao, hai tháng cuối năm, Cục Thuế Long An thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo nhằm khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là lĩnh vực còn đạt thấp, các khoản thu còn tiềm năng. Cục Thuế Long An cũng đang phối hợp chặt chẽ với các chi cục thuế thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế, kiên quyết xử lý các khoản nợ dây dưa, kéo dài, phấn đấu đến 31/12 kéo giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách, đáp ứng mục tiêu Tổng cục Thuế đã đề ra.

VT