(Chinhphu.vn) - Số liệu thống kê từ Cục Thuế Nghệ An cho thấy, 10 tháng năm 2019, đơn vị thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 11.570 tỷ đồng, bằng 106% dự toán trung ương, 98% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa

Hầu hết các khoản thu đều đạt tiến độ tốt, một số khoản thu đã hoàn thành dự toán trung ương giao, trong đó: Tiền sử dụng đất đạt 179%; tiền thuê đất đạt 111%; lệ phí trước bạ đạt 105%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 143%; thuế bảo vệ môi trường đạt 101%...

Có 9/10 chi cục thuế đã hoàn thành dự toán được giao (trong đó 9/9 chi cục thuế khu vực được hợp nhất từ 5/8/2019 đã hoàn thành). Nếu tính theo địa bàn hành chính, tính đến hết tháng 10/2019 có 16 huyện, thị đã hoàn thành dự toán.

Theo Cục Thuế Nghệ An, có được kết quả trên, bên cạnh việc kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo chất lượng và tính thiết thực; cơ quan thuế cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; triển khai nhiều chương trình chống thất thu có hiệu quả... Đặc biệt, đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức trong toàn ngành, nhất là các chi cục thuế thực hiện hợp nhất thành chi cục thuế khu vực.

Với mục tiêu đặt ra là hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Nghệ An chú trọng tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, tăng cường các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra để hoàn thành kế hoạch theo tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.     

                                                                                              KD