(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

Ảnh minh họa

Cụ thể, điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án bảo đảm trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chính thức.

Vũ Phương Nhi


Từ khóa: Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Nghị quyết , kinh phí , Tổng cục Thuê , s Tổng cục Hải Quan , Tổng cục Dự trữ Quốc gia , Học viện Tài chính , Ủy ban Chứng khoán , đầu tư , ngân sách