(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam với tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là 3.800 tỷ đồng.

Chí Kiên