(Chinhphu.vn) – Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), các doanh nghiệp (DN) có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng (TCTD), chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm.  Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 10/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu DN (TPDN) riêng lẻ công bố thông tin qua Sở, có 20 DN đã phát hành thành công 90 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký.

Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1 nghìn tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.265 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số DN phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 2020 là 223 DN.

Các DN có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm.

Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm; các DN thuộc ngành sản xuất chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các DN ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các DN dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các DN khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 10/2020, có 1 DN đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm. Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, chủ khu đô thị cùng tên tại TPHCM, đã phát hành 80 triệu USD trái phiếu, tương đương gần 1.900 tỷ đồng.

 Anh Minh