(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 31/10, Cục Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt trên 13.147 tỷ đồng, tương đương 90,92% kế hoạch được giao (14.460 tỷ đồng) và đạt 85,36% chỉ tiêu phấn đấu (15.400 tỷ đồng), tăng gần 10,9% so với cùng kỳ năm trước.    

Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN làm thủ tục

Để đạt được kết quả trên, Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong năm, đơn vị đã triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp thu nộp ngân sách. Đặc biệt, Cục tăng cường thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ thuế do đơn vị quản lý đảm bảo số nợ đến ngày 31/12/2019 thấp hơn số nợ tại thời điểm 31/12/2018, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2019.  

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hải quan, Hải quan Bình Dương duy trì có hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tại 9 địa điểm làm thủ tục hải quan của 8 chi cục trực thuộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý; áp dụng hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS nhằm hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả đề án thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Đến nay, có 40 Ngân hàng TMCP phối hợp thu, trong đó có 26 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Công tác phối kết hợp giữa 3 đơn vị Hải quan- Kho bạc- Ngân hàng tại Bình Dương gặp nhiều thuận lợi. Số thuế thu nộp qua ngân hàng hiện nay chiếm trên 97,26% tổng số thuế thu nộp NSNN.

Ngoài ra, trong 10 tháng năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo không để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra trên địa bàn.

Kết quả, trong 10 tháng, đơn vị đã phát hiện 1.568 vụ vi phạm, tăng 740 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế trên 113 tỷ đồng, chống thất thu cho ngân sách nhà nước trên 138 tỷ đồng.