(Chinhphu.vn) - Theo thống kê từ Cục Hải quan Nghệ An, tính đến 15/10, đơn vị đã nộp NSNN trên 8,3 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan.

Công chức Chi cục Hải quan Vinh đang giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Nghệ An) cho biết, với kết quả nộp NSNN trên 8,3 tỷ đồng, đơn vị đã hoàn thành đạt 167% so với chỉ tiêu được giao đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Để có được kết quả này, đơn vị đã tiến hành rà soát dữ liệu trên hệ thống để thu thập thông tin, phân tích xử lý thông tin, xác định đối tượng kiểm tra theo dấu hiệu quản lý rủi ro.

Theo đó, đơn vị đã hoàn thiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đối với Công ty TNHH GSI Vina và Công ty CP bia Hà Nội Nghệ An; thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với Công ty TNHH Invecon Quỳ Hợp…

Cũng theo đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện kiểm tra được 22 cuộc, trong đó đã hoàn thành 20 cuộc. Cụ thể, 4 cuộc kiểm tra về gia công, sản xuất xuất khẩu và 16 cuộc về các lĩnh vực: mã số, chính sách thương mại…

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm tra sau thông quan, qua công tác kiểm tra, đơn vị nhận thấy các doanh nghiệp gia công - sản xuất xuất khẩu thường vi phạm về quản lý nguyên liệu dẫn đến tồn kho giữa chứng từ kế toán khác với thực tế tồn kho. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá có vi phạm liên quan đến mã số hàng hoá, chính sách mặt hàng dẫn đến thiếu số tiền phải nộp.

ĐL