(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) An Bình.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình là 5.713 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.