(Chinhphu.vn) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, gắn cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.
Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại công văn đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường tổ chức triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020.

Theo đó, để công tác xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống CNTT, thống kê tài chính đồng bộ, thống nhất, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính, hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những công việc liên quan tới hai nội dung lớn, bao gồm: Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; triển khai chương trình công tác ứng dụng CNTT năm 2020.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, lãnh đạo Bộ Tài chính giao thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, gắn cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, trong đó tập trung vào các nội dung:

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong lĩnh vực được giao, triển khai đồng bộ và toàn diện từ cải cách TTHC đến hiện đại hóa hành chính với mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời rà soát, nghiên cứu và tham mưu, đề xuất các giải pháp tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa TTHC để cải cách và ứng dụng CNTT bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng, góp phần giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định; tiếp nhận và trả lời kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

LP