(Chinhphu.vn) - Tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống Thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế. Số lượng Chi cục Thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 Chi cục, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo kế hoạch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các chỉ đạo của Chính Phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo lộ trình đến hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất khoảng 548 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực, giảm 291 Chi cục Thuế, chỉ còn 420 Chi cục Thuế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trong toàn quốc.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng rất khó khăn, vì vậy trong quá trình thực hiện cần phải có kế hoạch triển khai theo lộ trình phù hợp. Ngành Thuế đã thực hiện làm điểm, qua đó, rút kinh nghiệm để triển khai các đợt tiếp theo.

Năm 2018, Tổng cục Thuế thực hiện làm điểm thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực tại 6 Cục Thuế: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau, hợp nhất 34 Chi cục Thuế thành 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế. Năm 2019, Tổng cục Thuế thực hiện 5 đợt triển khai.

Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện 2 đợt cuối gồm: Đợt 1 tại 11 Cục Thuế: Cao Bằng, Điện Biên, Kon Tum, Lào Cai, Phú Yên, Thái Bình, Yên Bái, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, hợp nhất 34 Chi cục Thuế thành 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế. 

Đợt 2 tại 16 Cục Thuế: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, TP Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Tây Ninh, An Giang, Bình Định, Đắk Lắk, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, hợp nhất 63 Chi cục Thuế thành 30 Chi cục Thuế khu vực, giảm 33 Chi cục Thuế.  

Tính từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 111 quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 Chi cục Thuế để thành lập 269 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế. 

Tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống Thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế. Số lượng Chi cục Thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 Chi cục Thuế.

Xác định, việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức... Lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề nghị lãnh đạo, nhân viên ngành thuế quyết tâm vượt qua các khó khăn ban đầu, triển khai tốt việc sắp xếp, hợp nhất, góp phần vào công cuộc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Trong thực tế triển khai, do làm tốt công tác chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất nên về cơ bản các Cục Thuế không gặp vướng mắc lớn, các Chi cục Thuế khu vực hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế.

Anh Minh