(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Phú Yên, đến 31/12/2019, đơn vị thu đạt 6.300 tỷ đồng, đạt 183% dự toán pháp lệnh, tăng 41% (so với thực hiện năm 2018).

Ảnh minh họa

Cục Thuế Phú Yên cho biết, năm 2019, công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức thuế trong việc thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế ở các lĩnh vực như: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn, lữ hành, ăn uống, kinh doanh thương mại điện tử, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà ở tư nhân, các hoạt động giao dịch liên kết, thu khoán hộ kinh doanh, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh..., được thực hiện quyết liệt, hiệu quả đã đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách năm 2019.

Tính đến 31/12/2019, tổng thu ngân sách do Cục Thuế Phú Yên thực hiện đạt 6.300 tỷ đồng, bằng 183% dự toán pháp lệnh, tăng 41% (so với thực hiện năm 2018). Trong đó, số thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đơn vị thực hiện đạt 4.100 tỷ đồng, đạt 144% dự toán pháp lệnh.

Một số chỉ tiêu, khu vực thu đơn vị thực hiện tăng cao so với dự toán được giao và cùng kỳ thực hiện là thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương đạt 121 tỷ đồng, bằng 101% dự toán, tăng 21%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 274 tỷ đồng, bằng 322% dự toán, tăng 138%; thu tiền sử dụng đất đạt 2.088 tỷ đồng, bằng 418% dự toán, tăng 29%; thu tiền thuê đất đạt 1.320 tỷ đồng, bằng 550% dự toán, tăng 175%.

Ngoài việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, Cục Thuế Phú Yên còn đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đề ra nhiều biện pháp chống thất thu thuế có hiệu quả, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh các tiêu cực trong quá trình quản lý thu thuế.

VT