(Chinhphu.vn) – Ước tính đến hết tháng 10/2018, thu ngân sách của TP. Hà Nội và TPHCM vượt 480.000 tỷ đồng, đạt khoảng 80% dự toán thu.

Thu ngân sách từ 2 'đầu tàu' kinh tế đạt trên 480.000 tỷ đồng
Cụ thể, thu ngân sách lũy kế 10 tháng của TP. Hà Nội ước thực hiện 174.854 tỷ đồng, đạt 80,1% so với dự toán pháp lệnh năm 2018 và tăng 12,4% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô 10 tháng đạt 2.231 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ và bằng 119,3% so với dự toán; thu nội địa đạt 172.623 tỷ đồng, tăng 12,5% và bằng 79,8% so với dự toán.

Trong tổng thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 35.769 tỷ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 11,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.716 tỷ đồng, tăng 5,4%...

Với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2018 được Trung ương giao 376.780 tỷ đồng, tính đến tháng 10/2018, TP.HCM đã thu nộp ngân sách 305.187 tỷ đồng, đạt 81,0% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa 200.330 tỷ đồng, đạt 78,2% dự toán, tăng 12,3% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 19.559 tỷ đồng, đạt 155,6% dự toán, tăng 44,7% so cùng kỳ;

Riêng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 85.200 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán, giảm 1,9% so cùng kỳ.

Trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thống kê ước tính tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10, đạt 1.009 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 798,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6%; thu từ dầu thô 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 135,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 158 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3%.
PN