(Chinhphu.vn) - Số thu ngân sách do cơ quan thuế tỉnh Hòa Bình ước thực hiện là 3.750 tỷ đồng, đạt 126% dự toán pháp lệnh, đạt 102% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa

Trong đó, thu từ thuế và phí ước thực hiện 2.900 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, bằng 97% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 4% (so với thực hiện cùng kỳ năm 2018); thu tiền sử dụng đất thực hiện 850 tỷ đồng, đạt 321% dự toán, đạt 124% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 89%.

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, trong những ngày còn lại của năm 2019, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước…

Đặc biệt, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền nợ thuế vào ngân sách đối với số nợ dưới 90 ngày và thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế trên 90 ngày.

ĐM