(Chinhphu.vn) - Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tham gia biểu quyết tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, tại phiên họp thứ 40 diễn ra vào chiều 17/12, UBTVQH đã xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, tình hình thiên tai dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT theo thẩm quyền đã ban hành các quyết định giao cho Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) tổng số 3.107.144 liều vaccine các loại, 545.345 lít hóa chất sát trùng phòng bệnh gia súc, 775 tấn hóa chất sát trùng phòng bệnh thủy sản để hỗ trợ các địa phương.

Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hết số lượng vaccine và hóa chất sát trùng cấp phát cho nhân dân để phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Căn cứ quy định của Luật Dự trữ quốc gia, căn cứ lượng tồn kho dự trữ quốc gia các mặt hàng vaccine, thuốc sát trùng hiện nay và định hướng Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020, đồng thời để tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia nhằm có đủ lượng hàng sẵn sàng xuất cấp cho các địa phương khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung 196 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho Bộ NN&PTNT để mua bù các mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019 đưa vào dự trữ quốc gia.

Cụ thể: Vaccine các loại với tổng số 3.107.144 liều, hóa chất sát trùng gia súc với tổng số 545.345 lít và hóa chất sát trùng thủy sản với tổng số 775 tấn.

Thẩm tra về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 để bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Sau khi thảo luận, với 100% thành viên UBTVQH tham gia biểu quyết tán thành, UBTVQH hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, qua thảo luận, UBTVQH thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, thống nhất bổ sung 196 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho Bộ NN&PTNT để mua bù các mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019 đưa vào dự trữ quốc gia. Đồng thời giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Nguyễn Hoàng