(Chinhphu.vn) -  Bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC ngày 20/10, tại Quảng Nam, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã trả lời phóng viên Báo điện tử Chính phủ về lĩnh vực tài chính toàn diện.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Vấn đề tài chính toàn diện đã được quan tâm tại các hội nghị quốc tế như APEC, qua các nội dung thảo luận, xin Phó Thống đốc cho biết các kinh nghiệm được chia sẻ là gì?

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tài chính phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn là chủ đề được Việt Nam lựa chọn và đề xuất trong hợp tác về tài chính toàn diện của APEC 2017.

Chủ đề này rất có ý nghĩa đối với các nền kinh tế ở giai đoạn đầu tiếp cận tài chính toàn diện. Với Việt Nam, vấn đề này càng có ý nghĩa bởi vì phát triển nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực được Đảng và Chính phủ quan tâm.

Trong gần 1 năm qua, với vai trò là nước chủ nhà, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với bộ, ban, ngành và các nền kinh tế thành viên APEC tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả và thiết thực, đặc biệt là tổ chức một số diễn đàn hội nghị, diễn đàn về các khía cạnh khác nhau của tài chính toàn diện.

Đại diện của các cơ quan Việt Nam tham dự các diễn đàn này để trao đổi lắng nghe kinh nghiệm của các nền kinh tế thành viên APEC trong quá trình thúc đẩy tài chính toàn diện.

Xin Phó Thống đốc cho biết cụ thể về quá trình phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam thời gian qua, những kinh nghiệm gì chúng ta có thể rút ra sau qua hội nghị?

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Trong chiến lược này, NHNN học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các nền kinh thành viên APEC. Chẳng hạn như vấn đề tiếp cận dịch vụ, sử dụng dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ tài chính; kinh nghiệm về việc triển khai tài chính toàn diện hiệu quả…

Tôi cho rằng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện cần nhấn mạnh vai trò trung tâm của khách hàng, từ đó có những khách hàng mục tiêu, đó là những đối tượng yếu thế như người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa, phụ nữ hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Trong quá trình triển khai thì phải ứng dụng công nghệ tài chính để thúc đẩy tài chính toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ.

Hiện nay, NHNN được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành dự thảo chiến lược trình Chính phủ để thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.

Trao đổi thông tin tín dụng được coi là có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của tất cả các nền kinh tế APEC. Tuy nhiên, ở nhiều nước, việc trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới chưa được triển khai thực hiện do các rào cản về khuôn khổ pháp luật. NHNN đã có sáng kiến hay giải pháp gì cho vấn đề này, thưa bà?

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Về vấn đề trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới, các đại biểu trao đổi các nội dung chính được đề cập gồm: Sự cần thiết phải thúc đẩy trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới; các yếu tố chính để xây dựng cơ chế trao đổi thông tin xuyên biên giới thành công, bao gồm cơ sở pháp lý và dữ liệu; xây dựng dự thảo Khung thỏa thuận hợp tác và từ điển dữ liệu.

Việc xây dựng mô hình “Trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới” thành công sẽ góp phần bảo đảm công bằng, minh bạch trong hợp tác đầu tư, giảm được tối đa những rủi ro do thông tin bất cân xứng mang lại.

Trao đổi thông tin xuyên biên giới cũng là một chủ đề được các nước thành viên APEC quan tâm. Chính vì vậy, Việt Nam đã phối hợp với các nền kinh tế thành viên cũng như các tổ chức tổ chức hội thảo tại Hội An vào tháng 7 vừa qua.

Tại đây, các nền kinh tế cũng chia sẻ rất nhiều và việc thúc đẩy trao đổi thông tin về tín dụng xuyên biên giới sẽ giúp cho vấn đề về minh bạch trong vấn đề cấp tín dụng để thúc đẩy tài chính toàn diện.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thống đốc!

Huy Thắng thực hiện