(Chinhphu.vn) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần tăng cường công tác phân tích dự báo, chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro; tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, hoàn thiện các quy định và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.
Ảnh: VGP/Linh Đan

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) diễn ra chiều ngày 30/12/2020.

Theo Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN), năm 2020 là năm có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới các hoạt động sản xuất-kinh doanh. Tuy nhiên, trước khó khăn trên, Việt Nam hiện vẫn được coi điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, là một trong 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khi đạt 2,91%, là một trong 16 nền  kinh tế mới nổi thành công nhất và thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Trong thành công này không thể không nhắc đến đóng góp của các đơn vị thuộc UBQLVNN.

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Hà Quang Hòa, năm 2020, Tổng công ty đã tập trung ưu tiên cho việc rà soát xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với tình hình thực tế. Tổng công ty cũng đã nghiên cứu xây dựng Phương án tái cơ cấu, sắp xếp  lại hoạt động trong giai đoạn 2021-2025.

Dự báo trong năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh vẫn còn tác động không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp, Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiến nghị UBQLVNN cùng các bộ liên quan sớm phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty đến năm 2020, xem xét thực hiện lộ trình giảm dần lượng nicotine, tar trong khói thuốc lá, phù hợp điều kiện sản xuất kinh doanh của ngành. Ngoài ra Tổng công ty kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng chống hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu theo Chỉ thị 30/2014/CT-TTG, thường xuyên đánh giá và tiếp tục có các chỉ đạo  nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thuốc lá bất hợp pháp.

Linh Đan