(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện đối với môn Wushu phải đáp ứng những yêu cầu sau: Sân tập, sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên đối với nội dung đối kháng (Sanshou) và 80 m2 trở lên đối với nội dung quyền (Taolu).

Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 lux trở lên. Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế. Có khu vực thay đồ, tủ gửi đồ, nhà vệ sinh. Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.

Ngoài ra, phải có trang thiết bị tập luyện gồm: Thảm tập có độ dày ít nhất là 2cm và có tính đàn hồi; võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng; võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với các bài quyền như Kiếm thuật, Đao thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, Nam côn, Thái cực kiếm trong nội dung quyền. Việc đăng ký, sử dụng kiếm, đao, côn, thương thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện.

Thông tư cũng quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, mật độ tập luyện và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể thao này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Tuệ Văn