(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (thể thao thành tích cao) tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận (nếu cần thiết), thay cho tỉnh An Giang.

Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại thành phố Hà Nội

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội hoàn thiện và phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 trong tháng 6/2017.

Thành phố Hà Nội chủ động bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, cân đối và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2017 để xem xét, quyết định mức hỗ trợ kinh phí cụ thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội chủ động trong việc sử dụng kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và các kỳ tiếp theo cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đang được hoàn thiện, sẽ có 24 cơ sở TDTT thuộc UBND thành phố Hà Nội quản lý được sử dụng làm nơi thi đấu và 1 cơ sở được sử dụng làm nơi tập luyện.

Dự kiến, sẽ có 34 môn Thể thao được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội, trong đó có tới 28 môn Thể thao của Olympic và Asiad, 6 môn còn lại sẽ ưu tiên cho các môn Thể thao truyền thống, thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Minh Hiển