(Chinhphu.vn) - BIDV sẽ thành lập và vận hành Japan Desk, một bộ phận chuyên môn để cung cấp dịch vụ riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa BIDV và JBIC, ngày 24/7
Đây là nội dung Biên bản ghi nhớ được Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) ký kết, ngày 24/7, về cơ chế hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (JSMEs) trong quá trình hoạt động của họ tại Việt Nam..

JBIC được Chính phủ Nhật Bản chỉ định là cơ quan điều phối trong việc đáp ứng các nhu cầu dịch vụ tài chính của các JSMEs thông qua các ngân hàng địa phương ở châu Á.

JBIC đã làm việc với Hiệp hội các Ngân hàng vùng của Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản để tăng cường hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài nhằm hỗ trợ các JSMEs khi hoạt động tại nước ngoài.

Vũ Trọng