(Chinhphu.vn) – BIDV cam kết hỗ trợ thanh khoản đến 3.000 tỷ đồng cho BacAbank và đến 5.000 tỷ đồng cho GP.Bank.

BIDV ký thỏa thuận hợp tác với GP.Bank và BacAbank - Ảnh Chinhphu.vn

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác song phương giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacAbank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) được ký kết ngày 28/10.

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đối tác hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng có lợi, nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập.

Theo nội dung thỏa thuận, BIDV và BacAbank, GP.Bank sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán trong nước và quốc tế, hợp tác đồng tài trợ, hoạt động ngân hàng bán lẻ, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, ngân quỹ, thanh toán thẻ, quan hệ trao đổi và cung cấp thông tin, đào tạo và các quan hệ hợp tác kinh doanh khác trên cơ sở với nhu cầu và khả năng của mỗi bên phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể:

Trong lĩnh vực hợp tác đồng tài trợ, các bên sẽ xem xét tạo điều kiện để bên kia có thể tham gia các dự án đồng tài trợ; có thể ủy thác cho nhau trong việc cho vay, thu hồi nợ một số dự án đầu tư.

Trong lĩnh vực hợp tác hoạt động ngân hàng bán lẻ hai bên sẽ phối hợp để cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ như phát hành, thanh toán thẻ, chuyển tiền, hóa đơn và các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác.

Ngoài ra, hai bên cam kết chia sẻ kinh nghiệm, quản lý, phối hợp cung cấp các dịch vụ như kinh doanh, đầu tư môi giới chúng khoán, cho thuê tài chính, chia sẻ thông tin phòng ngừa rủi ro, thông tin về tỷ giá, lãi suất.. tạo điều kiện để tham gia các dự án mua bán nợ phù hợp với quy định của pháp luật và chính sách của mỗi bên.

Ông Phạm Đức Ấn – Phó Tổng Giám đốc BIDV phát biểu: “Trong tình hình hiện nay, khi các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ cần sự hỗ trợ về thanh khoản trong ngắn hạn, để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống ngân hàng, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, BIDV cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ kịp thời để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng được ổn định. Thỏa thuận ký kết ngày hôm nay chính là minh chứng cho cam kết đó của BIDV.”

Huy Thắng